Изкупуване на стари автомобили (ИУМПС)

Изкупуване на стари автомобили (ИУМПС)

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства и предлага изкупуване на стари акумулатори. 

При предаването им ще получите необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.

Можем да ви предложим транспорт за извозване на Вашия автомобил до нашата площадка.

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон