Цени на излезли от употреба МПС (ИУМПС) за брой

Излезли от употреба моторни превозни средства - 300 лв/брой

При приемане на ИУМПС се издава и удостоверение за дерегистрация от КАТ.

car scrap

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон