Приемане и обезвреждане на отпадъци

Приемане и обезвреждане на отпадъци

Притежателите на отпадъци са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности.

„ВиПи Металс“ ЕООД е притежател на разрешително, издадено в съответствие със Закона за управление на отпадъците, за събиране и обезвреждане на широк спектър от най-разпространените отпадъци.  

За всеки отпадък, приет от нас, ще получите всички необходими документи, удостоверяващи приемането му, съобразно Закона за управление на отпадъците с цел удостоверяване на изпълнението на Вашите задължения съгласно приложимото законодателство. Цените за услугата се определят съобразно характеристиките на отпадъка, количеството и състоянието му.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.  

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон