Услуги

Нашите услуги:

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува метални отпадъци.

Повече
Изкупуване на хартия
Изкупуване на хартия

„ВиПи Металс“ ЕООД осъществява дейности с отпадъчна хартия.

Повече
Изкупуване на стари автомобили
Изкупуване на стари автомобили

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства. Получавате необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.

Повече
Изкупуване на пластмаса
Изкупуване на пластмаса

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува различни видове пластмаса.

 

Повече
Изкупуване на електронен скрап
Изкупуване на електронен скрап

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Повече
Приемане и обезвреждане на отпадъци
Приемане и обезвреждане на отпадъци

„ВиПи Металс“ ЕООД е притежател на разрешително, издадено в съответствие със ЗУО, за събиране и обезвреждане на широк спектър отпадъци.

Повече
Image

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон