За фирмата

Image

„ВиПи
Металс“

Изкупуване и преработка на отпадъци

„ВиПи Металс“ ЕООД е специализирано дружество, осъществяващо дейности по изкупуване, събиране, сортиране, преработка, рециклиране и обезвреждане на метален скрап (отпадъци от черни и цветни метали), ненужни или излезли от употреба електроуреди (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), отпадъци от батерии и акумулатори, излезли от употреба автомобили, отпадъци от пластмаса, хартия и картон.

При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон