За фирмата

Image

„ВиПи
Металс“

Изкупуване и преработка на отпадъци

„ВиПи Металс“ ЕООД е специализирано дружество, осъществяващо следните дейности:

  • Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
  • Изкупуване на стари автомобили (ИУМПС)
  • Изкупуване на хартия и унищожаване на архив
  • Изкупуване на електронен скрап
  • Изкупуване на пластмаса
  • Приемане и обезвреждане на отпадъци


При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Нашата
База

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон