Изкупуване на отпадъци

Изкупуване на отпадъци

Повече

Изкупуване на хартия

Изкупуване на хартия

Повече

Изкупуване на черни и цветни метали

Изкупуване на черни и цветни метали

Повече

Изкупуване на стари автомобили

Изкупуване на стари автомобили

Повече

Изкупуване на електронен скрап

Изкупуване на стари електронни уреди

Повече
 • 01
  Изкупуване на отпадъци
 • 02
  Изкупуване на хартия
 • 03
  Изкупуване на черни и цветни метали
 • 04
  Изкупуване на стари автомобили
 • 05
  Изкупуване на електронен скрап

Мисия

Изкупуване на метали и метален скрап

 

„ВиПи Металс“ ЕООД е специализирано дружество, осъществяващо дейности по изкупуване, събиране, сортиране, преработка, рециклиране и обезвреждане на метален скрап (отпадъци от черни и цветни метали), ненужни или излезли от употреба електроуреди (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), отпадъци от батерии и акумулатори, излезли от употреба автомобили, отпадъци от пластмаса, хартия и картон.
При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Нашите услуги:

Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува метални отпадъци.

Повече
Изкупуване на хартия
Изкупуване на хартия

„ВиПи Металс“ ЕООД осъществява дейности с отпадъчна хартия.

Повече
Изкупуване на стари автомобили
Изкупуване на стари автомобили

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува излезли от употреба моторни превозни средства. Получавате необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.

Повече
Изкупуване на пластмаса
Изкупуване на пластмаса

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува различни видове пластмаса.

 

Повече
Изкупуване на електронен скрап
Изкупуване на електронен скрап

„ВиПи Металс“ ЕООД изкупува отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Повече
Приемане и обезвреждане на отпадъци
Приемане и обезвреждане на отпадъци

„ВиПи Металс“ ЕООД е притежател на разрешително, издадено в съответствие със ЗУО, за събиране и обезвреждане на широк спектър отпадъци.

Повече

Богат опит

Защо да изберете нас:

Удобно местоположение в центъра на София
Удобно местоположение в центъра на София
Коректно измерване на получените суровини
Коректно измерване на получените суровини
Високи изкупни цени и плащане веднага
Високи изкупни цени и плащане веднага

Свържете се с нас

Адрес

гр. София, ул. Индустриална № 1

Телефон